Wczytuję dane...
Program Czyste Powietrze 2.0

Czyste powietrze 2.0 - Uzyskaj dofinansowanie na wymianę kotła i termomodernizację domu

Nowa wersja programu obowiązuje od 15 maja 2020 i jest przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Z racji tego, że pierwsza wersja Programu posiadała sporo wad, a samo rozpatrywanie wniosków trwało bardzo długo NFOŚiGW wprowadził 10 zmian, które m.in. ułatwiają procedury przyznawania dotacji.

Najważniejsze założenia:

skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni roboczych;

uproszczenie wniosku o dotację, polegające na rezygnacji z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych przez wnioskodawców. Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja ze zbierania zaświadczeń oraz zbędnej dokumentacji dotyczącej wysokości dochodów od wnioskodawców. W ich miejsce beneficjenci będą składać oświadczenia np. o dochodzie;

wprowadzenie możliwości składania wniosku online, który dostępny będzie w serwisie gov.pl;

włączenie banków w Program „Czyste Powietrze”. Rola banków w programie nie będzie sprowadzać się jedynie do udzielania finansowania uzupełniającego/ pomostowego dla inwestycji termomodernizacyjnych, ale również polegać będzie na udostępnieniu nowych kanałów dystrybucji dotacji w ramach programu, tj. placówek bankowych;

integracja z programem „Mój Prąd” – wprowadzone do programu modyfikacje przewidują możliwość uzyskania przez gospodarstwo domowe dotacji w wysokości 5 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, tak aby znieść konieczność występowania przez wnioskodawcę z dwoma wnioskami – jednym do Programu „Czyste Powietrze”, a drugim do Programu „Mój Prąd”;

powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;

umożliwienie ubiegania się o dotację dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła – dla takich osób przewidziano dotację do wysokości 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;

możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych) – po zmianie programu możliwe będzie rozpoczęcie realizacji inwestycji 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kto skorzysta z programu „Czyste powietrze”?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków/lokali mieszkalnych.

3 grupy beneficjentów:

Pierwsza grupa to wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, a ich kwota dochodu deklarowana będzie przez oświadczenie wnioskodawcy. Maksymalny roczny dochód w tej grupie beneficjentów to 100 000 zł.

Druga grupa obejmie wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego dofinansowania w wysokości do 60 % wartości inwestycji. Gospodarstwa domowe osiągające dochód netto na osobę do 1400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mogą liczyć na dofinansowanie do 32 tys. zł. Kwota dochodu będzie musiała być jednak potwierdzona przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej.

Do trzeciej grupy należą wnioskodawcy uprawnieni do otrzymywania świadczeń z tytułu pomocy społecznej w ramach programu Stop Smog realizowanego we współpracy z gminami. Ci beneficjenci mogą uzyskać do 100% finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w limicie do 53 tys. zł.

Gdzie i jak składać wnioski w programie „Czyste powietrze”?

Dotacje są udzielane za pośrednictwem 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwych dla adresu budynku mieszkalnego, który ma być poddany termomodernizacji.

Adresy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska

źródło: nfosigw.gov.pl, www.sas.busko.pl

Prześlij nam listę materiałów do wyceny